Поделиться: 

Значение пословицы "Сиди на печи да гложи (да три) кирпичи."